Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Beiratkozás

Beiratkozás

FELHÍVÁS ÓVODÁBA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSEKREKedves Szülők! A 2021/22-es nevelési évre történő beíratásra az ŐRISZENTPÉTERI KATICA ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE intézményében

FELHÍVÁS ÓVODÁBA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSEKRE

Kedves Szülők!

 

A 2021/22-es nevelési évre történő beíratásra az ŐRISZENTPÉTERI KATICA ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE intézményében

 

 

2021. április 19-20.-ig, 800 – 1600-ig kerül sor.

 

 

A jelentkezés helye:

 

Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde

 9941 Őriszentpéter, Kovácsszer 4/a

Tel.: 06-94-428-083

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-től hatályba lépett rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

 

Tájékoztatásul közlöm, hogy az óvoda felveheti azt a körzetben lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti.

 

Az Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsődében 1 bölcsődei csoport működik, ahol a bölcsődés korú gyermekeket tudjuk fogadni 8 főig.

 

Az intézmény működési (felvételi) körzete:

 

Ispánk, Kondorfa, Nagyrákos, Őriszentpéter, Szalafő, Szatta

 

A felvételnél ezen településen lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező gyermeket lehet felvenni az intézménybe, ezt követően pedig a maximális férőhely erejéig. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.

 

SZÜKSÉGES OKMÁNYOK:

  • személyi azonosító
  • lakcímkártya
  • születési anyakönyvi kivonat
  • TAJ kártya
  • orvosi igazolás – a védőoltások beadásáról, és arról, hogy nem volt fertőző betegség a családban az elmúlt időszakban

 

Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése jogkövetkezménnyel jár. Az a szülő, aki nem íratja be óvodaköteles gyermekét szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet.

 

 

JELENTKEZÉS ONLINE FORMÁBAN:

A jelenlegi helyzetre való tekintettel jelentkezésüket a honlapon keresztül is meg tudják tenni!

A beíratkozás fül alatt megtalálják a jelentkezési lapot, ezt nyomtassák ki, írják alá és lefotózva vagy beszkennelve az óvoda email címére legkésőbb április 20.-áig juttassák vissza nekem. Online beíratásnál a szükséges dokumentumokat a gyermek első óvodai napján fogjuk kérni.

 

Őriszentpéter, 2021.03.19.

                                  Köszönettel,

Palotai Ágnes

intézményvezető

Vissza

Kapcsolat

Őriszentpéteri Katica Óvoda
9941 Őriszentpéter, Kovácsszer 4/a

Óvodavezető: Palotai Ágnes

Telefon:
+36 94 428 083

E-mail:
ovoda@oriszentpeter.hu

Nyitvatartás példa:
Hétfő-Péntek-ig: 
7.00 - 17.00

Alapítvány az Őriszentpéteri Óvodába Járó Gyermekekért

Bankszámlaszám: 72100464-10203572

Adószám: 18889318-1-18

Intézményi orvos: Dr. Szabó Gabriella