Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bemutatkozás

PROGRAMUNK NEVE: NYOMOK A PAPÍRON

KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK

Azért vagyunk, hogy ellássuk és neveljük a társulás területén élő 3-6-7 éves korú gyermekeket.
Elsődleges célunk a gyermekek nevelésének-oktatásának minőségi fejlesztése, a Pedagógiai Program hatékony és sikeres elvégzésével. Úgy gondoljuk, hogy elsődlegesen a belső partnereinknek tartozunk felelősséggel, hogy igényeiket kielégítve kiváló szolgáltatást kell nyújtanunk. A nevelési és oktatási módszerek, lehetőségek széles körét kívánjuk biztosítani óvodásaink számára, figyelembe véve életkori sajátosságaikat, képességeiket és igényeiket. Minden kapcsolatunkat az őszinteség, és a felelősségérzet irányítja, elismerjük az egyén jogait, és kiemeljük a szociális érzékenység és tudatosság fontosságát.
Az óvodai közösségben minden egyénnek lehetőséget adunk arra, hogy tehetségének megfelelően a lehető legtöbbet hozza ki magából. Kialakítjuk és fenntartjuk a neveléshez-oktatáshoz szükséges szakmai feltételeket. Az óvoda életének és munkájának minden területén folyamatos fejlődésre törekszünk.

Végül, de nem utolsó sorban valljuk, és szem előtt tartjuk:
 
„TERVEZZ, CSELEKEDJ, VIZSGÁLD FELÜL AMIT TETTÉL!”

Ezek után pedig:
 
„CSAK TEDD, AMIT TENNED KELL.”
 
„Az ember akkor ad igazán, ha munkáját, lelkét, szellemét adja. És egész énünknek a nagyszerű felajánlása mindenki számára éppen annyira gazdagítja az adományozót, mint a közösséget.”
(Anatole France)
Az óvodai nevelés Országos Alapprogramja meghatározza a magyarországi óvodákban folyó pedagógiai munka alapelveit. Az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok, alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére kell irányulnia, az egyenlő hozzáférés biztosításával. A gyermeket – mint fejlődő személyiséget – gondoskodás és különleges védelem illeti meg.
A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, ebben az óvodák kiegészítő szerepet játszanak. Az óvodai nevelésben érvényesülhetnek a különböző – köztük az innovatív – pedagógiai törekvések.
A mai közoktatási rendszerben az intézmények vezetőinek és nevelőtestületének hatáskörébe tartozó feladat az alkalmazott módszerek, programok megválasztása.
Programunk az óvodai nevelés Országos Alapprogramjának szellemiségében – alapelvek, óvodakép, gyermekkép, játék központúság, szellemiség és szemléletmód – készült. Fontos, hogy a gyermekek mellett álljunk és nyugodtan, szeretettel mutassuk a helyes utat. Az a gyermek, aki érzi, hogy szeretik akkor is, ha „rosszul teljesít”, sokkal könnyebben fogja legyőzni a nehézségeit, mint azon társa, aki szorongva, segítség nélkül próbálja leküzdeni hátrányait.

A mi óvodánkra évek óta jellemző gondoskodás, hogy befogadunk és segítünk minden olyan kisgyermeknek, akinek érzelmi, enyhe értelmi, magatartási, mozgási nehézségei vannak. Feladatunk, hogy testileg, szellemileg ép gyermekek nevelése, fejlesztése mellett elfogadjuk és elfogadtatjuk a másságot, és megpróbáljuk a gyermekcsoport aktív, teljes értékű tagjaként fejleszteni. Az együtt dolgozó és hasonló szemléletet valló nevelőtestületet, az ő munkájukat segítő dolgozók a napi kis eredményeket, csodákat próbálják megvalósítani.
Feladatunk, hogy minden gyermek szívesen járjon óvodába, jól érezze magát. Barátságos, derűs, nyugodt légkörben fejlődhessenek, és a szülőkkel együtt nevelve alkalmasak legyenek az iskolai követelmények befogadására és teljesítésére.

A pedagógiai kulturáltság és az elvárható tolerancia együttesen megalapozza a különleges gondozást, fejlesztést igénylő gyermekek integrált óvodai nevelését.
A sérült gyermekek száma nem csökken. Eredményesen csak úgy tudunk segíteni rajtuk, ha a különböző szakemberek együttműködésével és a szülők bevonásával a Pedagógiai Programunkban kiemelt feladatunkat a gyakorlatban is megvalósítjuk. Programunk a magyar óvodapedagógia hagyományaira épít, ugyanakkor követi a közoktatás megújuló törekvéseit.
 
„Az alap a legfontosabb ahhoz, hogy felépíthesd álmaid templomát”.
(Kisbenedek Nóra)

Kapcsolat

Őriszentpéteri Katica Óvoda
9941 Őriszentpéter, Kovácsszer 4/a

Óvodavezető: Palotai Ágnes

Telefon:
+36 94 428 083

E-mail:
katica.ori@freemail.hu

Nyitvatartás példa:
Hétfő-Péntek-ig: 
7.00 - 17.00

Alapítvány az Őriszentpéteri Óvodába Járó Gyermekekért

Bankszámlaszám: 72100464-10203572

Adószám: 18889318-1-18

Intézményi orvos: Dr. Szabó Gabriella