Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Beiratkozás

FELHÍVÁS ÓVODÁBA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSEKRE
 
Kedves Szülők!

A 2021/22-es nevelési évre történő beíratásra az ŐRISZENTPÉTERI KATICA ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE intézményében


2021. április 19-20.-ig, 8:00 – 16:00-ig kerül sor.


A jelentkezés helye:

Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde
 9941 Őriszentpéter, Kovácsszer 4/a
Tel.: 06-94-428-083
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-től hatályba lépett rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

Tájékoztatásul közlöm, hogy az óvoda felveheti azt a körzetben lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti.

Az Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsődében 1 bölcsődei csoport működik, ahol a bölcsődés korú gyermekeket tudjuk fogadni 8 főig.

Az intézmény működési (felvételi) körzete:

Ispánk, Kondorfa, Nagyrákos, Őriszentpéter, Szalafő, Szatta
A felvételnél ezen településen lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező gyermeket lehet felvenni az intézménybe, ezt követően pedig a maximális férőhely erejéig. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.

SZÜKSÉGES OKMÁNYOK:
személyi azonosító
lakcímkártya
születési anyakönyvi kivonat
TAJ kártya
orvosi igazolás – a védőoltások beadásáról, és arról, hogy nem volt fertőző betegség a családban az elmúlt időszakban
Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése jogkövetkezménnyel jár. Az a szülő, aki nem íratja be óvodaköteles gyermekét szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet.


JELENTKEZÉS ONLINE FORMÁBAN:
A jelenlegi helyzetre való tekintettel jelentkezésüket a honlapon keresztül is meg tudják tenni!
A jelentkezési lap letölthető a Főoldal/TUDNIVALÓK/LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK menüpont alatt, ezt nyomtassák ki, írják alá és lefotózva vagy beszkennelve az óvoda email címére legkésőbb április 20.-áig juttassák vissza nekem. Online beíratásnál a szükséges dokumentumokat a gyermek első óvodai napján fogjuk kérni.
Őriszentpéter, 2021.03.19.
                                  Köszönettel:
                                                               Palotai Ágnes
                                                              intézményvezető